• mã số A32

    Mã số A32- giá 130.000đ/cái
    Bình uống nước tự động màu đỏ,dành cho 30 con gà.từ 15 ngày tuổi đến lớn,