Máng uống tự động cho gà

Price: 1,00 USD
Mã số A3- A3-Máng,màu đỏ+Núm uống chất liệu inox.cho gà,cút.